OVER TENDERS GESPROKEN – EPISODE 3

Ik begrijp dat deze stelling vragen oproept. Want het klinkt nogal vreemd om zoiets als tenderstrateeg en pitchmaker te roepen. Mijn professionele bestaansrecht is immers vinden, presenteren en uitvergroten van bijzondere kwaliteit? Ik zal het je uitleggen. De stelling heeft te maken met een verschijnsel dat ik bij tenderteams en -processen vaak tegenkom. Ik noem het ‘itchmaking’. Het is aan de ene kant het idee dat onderscheidende EMVI-maatregelen per definitie geld moeten kosten. En aan de andere kant het jeukende verlangen om in het EMVI-plan zo vaak als mogelijk een ‘meerwaarde’ te willen noemen. Als lezer zie je daardoor soms door de bomen het bos niet meer: “hoezo meerwaarde?”

Dit brengt me op de definitie van ‘onderscheidend vermogen’. De ‘meerwaarde’ waar de opdrachtgever naar op zoek is. De aanpak, die EMVI-punten oplevert. Voor de economisch meest voordelige inschrijving. De beste kwaliteit- / prijsverhouding. Ik weet uit ervaring dat ‘meerwaarde’ vaak een moeilijk te definiëren begrip is. Het is in ieder geval niet zo dat herhaling van het woord ‘meerwaarde’ ook automatisch leidt tot een hogere EMVI-score. Want zonder inhoud, geen betekenis.

Persoonlijk geloof ik dat ‘meerwaarde’ een ander woord is voor vertrouwen. Meerwaarde of onderscheidend vermogen zie ik lang niet altijd terug in afwijkende – al dan niet kostbare – maatregelen. Wel vaak in de door de expert gemaakte strategische afwegingen. En als gevolg daarvan een gekozen reeks specifiek onderbouwde topmaatregelen. Waarmee doelen aantoonbaar worden bereikt. Ik geloof dat een ervaren expert, die een visie heeft op een succesvolle aanpak, het vermogen en de autoriteit heeft om die in specifieke kwaliteitsvoorwaarden tot uitdrukking te brengen. Deze waarden bepalen de kern van zijn visie.

De KANS Methode 2.0 zorgt ervoor dat alle effecten van maatregelen worden gerelateerd aan en gevalideerd met bereikte doelstellingen en vervulde kwaliteits-voorwaarden. Alle resultaten worden daarmee consistent ‘optelbaar’. Pas dan krijgt je inschrijving Meer Waarde. Meer weten over de KANS Methode 2.0? Lees dan het Handboek EMVI-Engineer.