OVER TENDERS GESPROKEN – EPISODE 5

Een van de belangrijkste tools die een EMVI-engineer kan gebruiken is de KANS Methode 2.0. KANS staat voor Kader, Aanpak, Nut en Succes. Anders gezegd: voor hoe je kijkt, wat je doet, wat je belooft en waarom de klant daar blij van wordt. Het KANS Model geeft deze gemakkelijk te onthouden kapstok meer diepgang.

In het Handboek EMVI-Engineer ga ik uitgebreid in op het ontstaan van de KANS Methode 2.0, de inrichting van het gelijknamige model en op de werking van de methode zelf in vier gemakkelijk herkenbare stappen. De belangrijkste redenen om met de methode te werken zijn dat dit leidt tot een efficient gestructureerd tenderproces en een inschrijving die klip en klaar en daarmee uiterst herkenbaar aansluit bij de vraag van de klant en de visie van de expert. De beoordelaar die jouw plan leest, blijft knikken. Omdat hij jouw expertise en autoriteit (h)erkent. Je overwegingen begrijpt. Je keuzes onderschrijft. Je maatregelen kan plaatsen. En omdat hij blij wordt van de ‘optelbare’ EMVI-kwaliteit.

De kerngedachte achter de KANS Methode 2.0 is dat niet de Aanpak maar de Visie van de expert bepalend is voor een succesvol project. Dat gegeven leidt tot heldere definities van ‘kwaliteitsvoorwaarden’. Alle daarna te noemen maatregelen zijn op die voorwaarden geselecteerd. Ze dragen herkenbaar bij aan de doelen van de opdrachtgever. En zijn eenvoudig te valideren. Het Handboek EMVI-Engineer legt dit helder uit. Dit werkboek kun
je bij elke tender gebruiken.

De Masterclass EMVI-Engineer maakt je vertrouwd met de werking van de KANS Methode 2.0. De deelnemers werken in twee teams, in competitie, naar een winnende inschrijving toe. De basis is een realistische case die maximale inzet en creativiteit van de teams vraagt. Er kan namelijk maar één team met de gunning van het project vertrekken. De Masterclass bestaat uit een startdag en een terugkomdag, binnen een tijdsbeslag van ongeveer anderhalve week. Tussen beide dagen ondersteunt ik je als trainer, online. Bij de live-presentatie en de beoordeling is een ‘echte’ opdrachtgever betrokken. Win jij de pitch?
Word EMVI-Engineer. Lees het Handboek.