Een goed EMVI-plan dat is opgezet met behulp van de KANS methode 2.0, leest gemakkelijk weg. Het geeft inzicht in de visie van de expert, onderbouwt waarom specifieke maatregelen worden ingezet en welke strategische keuzes daarachter ten grondslag liggen. Hiermee laat de expert duidelijk zijn ervaring en (meer) waarde zien. Beginnen vanuit een visie helpt de lezer/beoordelaar ontdekken vanuit welk perspectief de aanbieding is opgezet. Gekozen maatregelen worden beter begrepen en beloofde resultaten worden een stuk relevanter.  Toch zijn er nog veel meer aspecten waarmee je jouw plan naar een hoger niveau brengt, In deze blog deel ik er alvast vier met je. Tijdens de Masterclass EMVI Engineer ga ik er verder op in.

1. Verras, verleid en verover
Plannen die er goed uitzien worden als prettiger gezien en gelezen. Verlies je dus niet (te veel) uitsluitend in de inhoud, maar besteed aandacht aan de vormgeving van je inschrijving. Verras met een sprekend beeld op het voorblad en een prikkelende titel of belofte. Verleid door de inhoudsopgave van je document te gebruiken als gemakkelijk leesbare summary. Verover ook in het verdere document je lezer beeldmateriaal en zorg voor een goed kwaliteit aan foto- en illustratiemateriaal. Houd de opmaak luchtig door het gebruik van kleuren in bijvoorbeeld kopregels of kaders en zorg ervoor dat terugkerende belangrijke tabellen overal op dezelfde, herkenbare manier terugkomen.

2. Gebruik een klantvocabulairelijst
Achter de leidraad of offerte-aanvraag schuilt bij de opdrachtgever een geestelijk eigenaar. Iemand die er lang over heeft nagedacht hoe het document moest worden gelezen. Hij of zij heeft bewust gebruik gemaakt van specifieke woordkeuzes, formulering van doelen en risico’s. Het getuigt van respect en aandacht als je hier ook in jouw teksten regelmatig gebruik van maakt. Neem dus een marker in de hand en markeer in de leidraad of bijbehorende stukken, alle woorden die je als bijzonder en specifiek ziet. Leg er een lijstje mee aan en gebruik dit in de (eind)redactiefase om te controleren of jouw woordkeuzes voor de lezer herkenbaar zijn.

3. Beperk de ‘ik-wij-ons-factor’
De beoordelaar van jouw inschrijving is op zoek naar waarden en overtuigingskracht. Als je onderin je inleiding één keer duidelijk maakt wie je bent en waar je als organisatie voor staat, kun je je in de rest van het document volledig focussen op de klant/lezer. Vermijd je het ‘wij van WC-Eend-effect’ en bouw je document zoveel mogelijk vanuit het lezersperspectief. Je doet dat bijvoorbeeld door zinnen te  beginnen met woorden als ‘u’, ‘u als klant’, ‘u als opdrachtgever’ of gebruik de organisatienaam van de opdrachtgever. Rond alinea’s af met een zin als: ‘wat betekent dit nu voor u’? Natuurlijk is het onvermijdelijk om je eigen organisatienaam of woorden als ‘ons’ en ‘wij’ te gebruiken, maar doe dat met mate. Houd als vuistregel een 50/50 verhouding aan tussen de ‘u-’ en de ‘wij-woordengroep’. En tenslotte: vermijd contractueel jargon. Je bent opdrachtnemer, geen ‘gegadigde’ of ‘contractant’. Die woorden creëren alleen maar afstand.

4. Blijf SMART
Voor de opbouw van onderscheidende EMVI-plannen maak ik gebruik van de door Orator ontwikkelde KANS Methode 2.0. Deze methode stimuleert je om direct al aan het begin van je inschrijvingsdocument als ervaren expert en EMVI-Engineer, waarde toe te voegen en deze ook concreet te definiëren. Zodat je daar in het verdere document consequent en consistent koppelingen mee kunt maken en de lezer de geboden waarden gemakkelijk kan ‘optellen’. Daarmee doe je iets extra’s ten opzichte van wat er van je gevraagd wordt. Maar dat is geen vrijbrief om uit de bocht te vliegen met lange beschouwingen. Wees en blijf SMART in wat je (be)schrijft: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dat is een standaard kwaliteit die de opdrachtgever van je mag verwachten. Win doe je het beste op waarden en overtuigingskracht, verliezen doe je al snel door het ontbreken van de ‘SMART-factor’!

Meer weten over de KANS Methode? Volg de Masterclass EMVI-Engineer.